Atbildīga aizņemšanās

Gadījumam, kad cilvēks aizņemas, tā sakot, ar vieglu prātu, ir rodami dažādi scenāriji. Viens no tiem ir tāds, ka nauda, kas ir tuvumā šķiet “lielāka”, nekā tā, kas jāatdod, it kā laiks būtu telpa, kurā redzam taustāmā nākotnē sasniedzamās lietas palielinātas, bet tālākā nākotnē esošās – samazinātas. Šādi pati problēma ar šādiem pat vārdiem tiek risināta jau filozofijas sākotnē – Platona dialogos, konkrētāk, “Protagorā”.

Platons savu viedokli izklāsta šādi – cilvēks neprot labi mērīt, tādēļ var izvēlēties tūlīt pieejamu baudu (ātrā kredīta gadījumā naudu), jo vienkārši nemāk pietiekami labi novērtēt “attālumā” mītošo sāpju (kredīta atdošanas, iespējamās parādu nastas) lielumu. Protams, Platona viedoklis vairs nekādi nav autoritatīvs, taču, nedaudz pietušējot Platona argumentus, iegūstam arī mūsdienām derīgus secinājumus, kā labāk atbildīgi aizņemties.

Lūk, Platons uztvēra sāpes un baudu gluži kā termometra stabiņu vai svarus – viens izslēdz otru. Taču mēs zinām, ka sāpju veidi ir daudz un dažādi, un tās ne vienmēr var šādi izmērīt. Labs piemērs būtu niezes diskomforts un sāpes, kas rodas, raujot ārā zobu, pretstatot tām, piemēram, saviļņojumu pēc labi novadītas prezentācijas un nedaudz dullo galvu pēc rīta cigaretes. Ar šo domāts, ka sāpes nevar tik viegli (vai vispār) izmērīt, kur nu vēl salīdzināt ar baudām, kuru vairāk nekā redzamo krāsu.

Tāpat arī ar ātrajiem kredītiem – kurš ar roku uz sirds pateiks, ka mācēs novērtēt sāpes, kas radīsies no parādiem? Un kurš pateiks, ka sāpes šādā situācijā būs lielākas par baudu, ko izjūtam, tērējot naudu? Šķiet, ka neviens. Tomēr no šī mazā, nedaudz murgainā diskursa mēs arī ko iegūstam. Šis mazais ieguvums ir apzināties savu – tīri cilvēcīgo, starp citu, – nespēju adekvāti novērtēt baudas un sāpju proporciju ilgtermiņā. No tā savukārt varam secināt, ka risinājums ir “rakties sevī”, mēģinot paredzēt, izsvērt pēc iespējas vairākus mainīgos, kad aizņemamies. Piemēram, ņemot vērā arī to, ka daži no mums, (autoru ieskaitot) bezatbildīgi rīkojoties ar finansēm, nereti apspiež tādu mazu pieņēmumu… neformāli noformulētu kā “radinieki izručīs”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.