Ēku siltināšana

Kredīts internetāIeguvumi no ēku siltināšanas ir diezgan būtiski. Renovēto māju iedzīvotāju pieredze liecina, ka siltinātās mājās siltumenerģijas ietaupījums ir no 47-76%, kas gandrīz vienmēr  atsver pašas izmaksas par siltināšanu. Uzlabojas arī ēkas vizuālais izskats un pieaug pašu dzīvokļu vērtība. Daudzdzīvokļu ēkām ar siltinātu fasādi, kā plus ir nekustamā īpašuma atlaide tuvākajiem  gadiem.

Ņemot kredītu daudzdzīvokļu mājas siltināšanai pašiem mājas iedzīvotājiem nav jāieķīlā dzīvoklis vai kā savādāk jāgalvo par kredītu. Par garantu kalpo apsaimniekošanas maksa, kura, lai atmaksātu kredītu maksājumu, pieaugs. Lielākoties neskatoties pat uz kredīta atmaksu, kopējie maksājumi samazinās.

Lai gan ir lielas iespējas izmantot ES un pašvaldību finansējumu un nosiltināto māju īpašnieki ir apliecinājuši, ka daudzdzīvokļu māju renovācija dod neapstrīdamus uzlabojumus, tomēr daudzi vēl joprojām ir kūtri uz pārmaiņām. Daudzi neuzticas kredītiem un baidās, ka piekrišana renovācijai var tomēr radīt kaut kādas sekas un īpašumtiesību zaudēšanu. Reizēm neuzticība ir pret apsaimniekotāju. Sava veida ķīlnieki ir to māju iedzīvotāji, kuri vēlas ņemt kredītu mājas renovācijai, bet nespēj savākt vairāk kā pusi iedzīvotāju piekrišanu. Kā šķērslis var būt arī iedzīvotāju kavētie apsaimniekošanas maksājumi, jo tas noteikti tiek ņemts vērā, ja kredīts mājas siltināšanai tiek ņemts no bankas.  Grūtības ir lielās pilsētās kā , piemēram, Rīgā, jo daudzās daudzdzīvokļu mājās iedzīvotāju nepatstāvība ir diezgan liela. Bieži mainās īpašnieki vai īpašnieks to izīrē citiem un tā īsti nav ieinteresēts uzlabojumos.

Pēdējo sešu gadu statistika liecina, ka māju siltināšanai ir iztērēti 152 miljoni eiro un renovētas 753 ēkas. Pusi no tiešajam izmaksām segusi Eiropas Savienība. Ir paveikts milzīgs darbs un nākamajiem pieciem gadiem jau arī atvēlēts 166 miljoni šim pašam mērķim. Vēl gan neskaitāmas daudzdzīvokļu ēkas gaida savu kārtu uz pārmaiņām, bet vai tas notiks ir pašu iedzīvotāju rokās.

This entry was posted in Noderīgi and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.