Kredītu līgumsods

Kas ir kredītu līgumsods un kādos gadījumos tas ir jāmaksā?

Kas ir kredītu līgumsods?

Kredīta līgumsods ir viens no veidiem, kā aizdevējs nodrošinās pret zaudējumiem situācijās, kurās kredīta ņēmējs kavē maksājumu veikšanu vai neatmaksā aizdevumu līgumsoda līdzīgi kā galvojuma vai rokas naudas mērķis ir likt kredītņēmējam pildīt saistības, par kurām iepriekš tas ir vienojies. Līgumsoda apmērs ir noteikts līgumā, un to parakstot, jūs piekrītat to apmaksāt gadījumā, ja nepildāt līgumā minētās saistības.

Līgumsoda lielums var būt noteikts procentuāli vai kā konkrēta summa, taču tā apmēri var būt atšķirīgi un ir atkarīgi no katra aizdevēja. Piemēram, vairums ātro kredītu izsniedzēju līgumsodu nosaka 1% apmērā no kavētās summas par katru kavētu dienu. Saistībā ar līgumsodu apmēriem 2013. gadā Saeimā tika pieņemts likuma grozījums, kas nosaka to, ka līgumsoda apmērs nedrīkst pārsniegts 100% no aizdevuma apmēra.

Kādos gadījumos līgumsods ir jāatmaksā?

Līgumsods stājas spēkā jeb tā atmaksa jāveic tikai tad, ja ir pārkāpti līguma noteikumi un netiek pildīta iepriekš noslēgtā vienošanās, tāpat līgumsodu var piemērot tikai tad, ja tas ir minēts līgumā, kura abas puses ir parakstījušas. Ņemiet vērā, ka mūsdienās līgumus iespējams slēgt arī elektroniski, nesaņemot līgumu drukātā formā, tāpēc pirms katra darījuma veikšanas, arī pirms kredītu noformēšanas internetā, noteikti izlasiet līgumu arī elektroniskā formā īpašu uzmanību pievēršot līgumsoda apmēram. Ja līguma saistības tiek pārkāptas ilgāku laiku, piemēram, maksājumi tiek kavēti vairākus mēnešus, parasti tiek piesaistītas parādu piedziņas aģentūras, kas kārto gan parāda pamatsummas, gan līgumsoda atgūšanu – piedzīšanu.

Kā izvairīties no līgumsoda

Izvairīšanās no līgumsoda maksāšanas varētu šķist pavisam vienkārša un saprotama, respektīvi, lai izvairītos no līgumsoda nedrīkst pārkāpt līguma noteikumus un visimaksājumi jāveic laikus, taču ne vienmēr dzīvē viss ir tik vienkārši un var gadīties arī finansiālas problēmas, kas neļauj apmaksāt kredītu laikus. Ja nojaušat, ka nespēsiet veikt kārtējo maksājumu vai pilnībā atmaksāt aizdevumu iepriekš noteiktajā laikā, jau laicīgi sazinieties ar aizdevēju un informējiet to par radušos problēmu. Savstarpēja saziņa ļaus izvairīties no līguma pārkāpuma iestāšanās un radīs iespēju meklēt alternatīvas tā izpildei. Vairāki kredītdevēji piedāvā aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšanu par simboliku samaksu, arī termiņa pagarināšana varētu sniegt papildus laiku finanšu situācijas nostabilizēšanai un ļaut atmaksāt aizdevumu bez pārkāptām līgumsaistībām.

Pirms aizdevuma noformēšanas, vēlreiz rūpīgi izvērtējiet savas iespējas kredītu atmaksāt iepriekš izvēlētajā laikā un izvēlieties mazāko jums nepieciešamo aizdevuma summu, tādā veidā samazinot arī kredīta maksājumus.

Ikviens noslēgtais līgums uzliek noteiktas saistības, tāpēc pirms līguma parakstīšanas rūpīgi iepazīstieties ar tā saturu un noskaidrojiet kādas būs jūs tiesības un kādi pienākumi.

This entry was posted in Noderīgi and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.