LNKA jaunievedumi Latvijas ātro kredītu tirgū

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija (LNKA – nesajaukt ar Latvijas Nodokļu konsultāciju asociāciju) ir organizācija, kas pārstāv nebanku kredītdevēju intereses, saziņu ar medijiem, cilvēku izglītošanu par viņu pakalpojumiem, u.t.t. Šī asociācija ir dibināta uz bijušās Latvijas Ātro kredītu devēju asociācija (LĀKDA) pleciem, kuri izvēlējās organizāciju slēgt, neredzot jēgu divu nebanku kredītdevējus pārstāvošu asociāciju eksistenci Latvijā. Šis raksts ir veltīts izmaiņām, kuras ātro kredītu praksē ieviesusi LNKA un līdz ar to arī 14 to pārstāvošie ātro kredītu devēji Latvijā.

LNKA jaunievedumi

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija

  • “Labās prakses” standarts, kas nodrošina uzņēmumu vienlīdzīgu attieksmi pret klientiem, to informēšanu un citām ar klientiem saistītām lietām.
  • Dažādas informatīvas kampaņas (“Aizņemies prātīgi!”), kas sāktas ar mērķi izglītot sabiedrību par ātrajiem kredītiem.
  • Iespēja klientiem atdot parādus asociācijas biedriem vienuviet;
  • Iespēja atteikties no pakalpojuma saņemšanas pie asociācijas biedriem;
  • Noteikti maksimālie parāda griesti (100% no aizdevuma un tā izsniegšanas izmaksu summas);
  • Vecuma ierobežojums (kredīts tiek izsniegts tikai no 20 gadu vecuma);

Vairāk par visu gan interesants ir pats LNKA uzstādījums – pašregulējot nozari tiek mēģināts parādīt, ka valsts iejaukšanās, kas varētu šo nozari iedragāt, ir ne tikai nevēlama, bet arī nemaz nav nepieciešama. Gan sadarbība ar PTAC informatīvās kampaņas “Aizņemies prātīgi!” ietvaros, gan parādu likmju griestu noteikšana un citas klientiem par labu vērstas darbības norāda, ka asociācija ir gatava sadarboties ar valsts iestādēm un pati noteikt vajadzīgos ierobežojumus šajā bieži peltajā nozarē. Kaut arī varētu iebilst, ka šādas darbības neko neliecina par visu nozari, jo Latvijā ir vairāk nebanku kredītdevēju, nekā LNKA ir biedru, to var atspēkot ar to, ka šajā organizācijā ir sakoncentrējies aptuveni 80% no kopējās nozares tirgus daļas.

Svarīgi, ka asociācija, informatīvajās kampaņās pati nosakot to, kādos gadījumos tās biedru sniegtais pakalpojums ir izmantojams, cenšas pārnest publisko viedokli no “likumīga reketa” uz “leģitīms pakalpojums”. Cik tas ir patiesi, lai katrs spriež pats, taču veiktie pūliņi, kā lasāms augstāk, ir pat ļoti apsveicami.

This entry was posted in Noderīgi and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.