Kas ir mīlestība?

Mīlestība, kā to definē skaidrojošā vārdnīca, ir “Intīmas, dziļas un noturīgas pozitīvas jūtas, kas vērstas uz kādu cilvēku, cilvēku grupu, vai arī uz kādu indivīdam nozīmīgu parādību [..]”. Uz jautājumu – kas ir mīlestība? – var atbildēt neskaitāmos veidos, un atbilde uz to katram būs savādāka. Arī literatūrā, kinematogrāfā, fotogrāfijā un mākslā mīlestība nozīmē katrā darbā ko citu. Un, pat ja kāds nonāk pie vispārīgas atbildes uz šo jautājumu, kāds cits viņu uzreiz atspēko. Var teikt, ka mīlestība ir vissarežģītākās tomēr reizē arī nenoteiktākās jūtas, ko vien cilvēks var just.

Ko par mīlestību runāja senatnē?

Labs ievads šajā gadu tūkstošus ilgušajā diskusijā ir rodams pie senajiem grieķiem. Rietumu pasaulē pirmais un, iespējams, vissvarīgākais iztirzājums par tēmu “kas ir mīlestība?” ir atrodams sengrieķu filozofa Platona darbos, konkrētāk, viņa dialogā “Dzīres”. Dialogā visnotaļ laiskā kontekstā – intelektuāļu un mākslinieku dzīrēs – tiek pasniegtas vairākas versijas par to, kas ir mīlestība. Dialogam ir nedaudz komiska gaisotne, jo vārds, ko dzīrotāji lieto, apzīmē arī grieķu mīlestības dievu Erotu un būtu labāk tulkojams kā “tieksme” vai “iekāre”, vai kā personvārds, dieva apzīmējums. Dialogs kulminē tajā, kā Sokrats atstāsta priesterienes Diotīmas teikto par mīlestību.

Pēc Diotīmas teiktā, mīlestības izpratne cilvēkā kāpj pa savdabīgām kāpnēm, sākot no tieksmes pēc atsevišķiem, skaistiem ķermeņiem (piemēram, iekāres pret kādu sievieti) un beidzot ar tieksmi pēc skaistuma kā tāda, pēc zināšanu mīlestības. Tātad, sākot no “zemākajiem līmeņiem”, cilvēkā uzplaiksnī mīlestība pret vispārīgām lietām, spēja mīlēt pēc iespējas vairāk lietu, kas ir skaistas. No šī dialoga arī pārnācis vārdu savienojums “platoniskā mīlestība”, kas apzīmē mīlestību bez iekāres.

Protams, ir vēl neskaitāmi citi mīlestības veidi – paši grieķi izšķīra četrus. Pirmais mīlestības veids ir agape, kas ir sirdsšķīstākā mīlestība, erots, kas apzīmēj kaisli un tieksmi, fīlija, kas apzīmēja draudzīgas jūtas, kā arī storge, kas apzīmē mīlestību pret radiniekiem. Tāpat pastāv vairāki mīlestības veidi, piemēram, romantiskā mīlestība, kas ietver seksu un partnerattiecības, patmīlība, kas ietver citu interešu uzurpēšanu uz savējo rēķina, kā arī ģimeniskā mīlestība, kas izpaužas ģimenes locekļu starpā.

Kā, kad un kāpēc teikt kādam “es tevi mīlu”?

Diemžēl vai par laimi, bez šiem trim maģiskajiem vārdiem neiztiks neviens nopietns pāris. Lai gan tā var izklausīties pēc nodrāztas frāzes, atzīšanās mīlestībā katram pārim nozīmē kaut ko citu, jo katrs pāris ir savādāks. Lai gan tos runā un dzird visapkārt, īstenībā šie trīs vārdi kļūst par klišeju tikai tad, ja pats pāris tos saka pārāk bieži vai nevietā.

Kaut kādā mērā šajā brīdī pāru attiecībās tas nozīmē apmēram: “es pieņemu tevi un to, ka tu man esi vajadzīgs/-a, es padodos, un mans es mīlu nozīmē, ka es tevi mīlu tik ļoti, lai tev uzticētos, nebaidītos un palīdzētu arī tev pārvarēt tavas bailes”. Lai tur būtu kā būdams, mīlestība ir pārāk sarežģīta, lai jebko, ko kāds – lai cik gudrs – teiktu par to, kas ir mīlestība, varētu uztvert pārāk nopietni.

Komentāri

Nav komentāri

Pievieno komentāru

Vārds *

E-pasts *